17 Kata Kata Mutiara Bijak Bahasa Sunda Kahirupan

Katarik.com – Etnis Sunda, Suku Sunda atanapi Urang Sunda mangrupakan kelompok masyarakat nu asalna ti pulau Jawa bagian barat, Indonesia, atanapi anu terkenal ku istilah Tatar Sunda.

Kangge baraya sadayana nu nuju milari kata kata mutiara basa sunda, panginten kata-kata di handap ieu bisa jadi salah sawios inspirasi nu di butuhkeun ku baraya sadayana. Pikeun di janteunkeun gambaran anu tiasa mere faidah di ieu tempat pangumbaraan tegesna mah alam dunya.

kata mutiara bahasa sunda

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahirupan

“Salagi Arwah Tumanceb dina Badan, Salagi Langit Manggih Keneh Caang, Hirup kudu tetep berjalan sangkan panggih jeung kabagjaan”

“Ayeuna ekeur, engke bakal. Ulah di balikeun ngarah hasil akur jeung sangkaan.”

“Jelema nu teu apal kana dirina moal apal kanu nyiptakeunana.”

“Jalan teh panjang sedengkeun waktuna sempit pisan, cerdas ngamanfaatkeun waktu mangrupakeun solusi supaya teu ka golongkeun jadi jalma anu rugi.”

“Hirupmah ngan ukur heheuy jeung dedeuh.”

“Moal aya ayeuna mun eweuh bareto, Kumargi ayana bareto tangtu aya ayeuna. Moal aya akibat lamun teu aya sabab, kulantaran ayana sabab tanggu ngajadikeun ayana akibat.”

“Jalma anu pang lemah-lemah na nyaeta jalma anu aya rasa sieun isuk teu manggih dahar dina dirina.”

“Moal aya rasa hariwang jeung moal salempang pikeun jalma nu boga Iman.”

“Elmu teh lil ibarat gudang, sedengkeun konci pikeun muka eta gudang nyaeta alewoh (daek tatanya).”

“Mun ririungan jeung tukang lauk, tangtu bakal bau hanyir. Lamun ririungan jeung tukang minyak sengit tangtu bakal kaseungitan. Kitu pisan gambaran watek dina hade gorengna pergaulan.”

“Lamun embung di omongkeun batur ulah daek ngariung jeung jelema nu sok ngomongkeun batur.”

“Jelema anu sangkaan kabaturna alus nandakeun hatena alus.”

“Jelema anu sangkaan kabaturna goreng nandakeun hatena oge goreng.”

“Melak hade jadi hadi, melak goreng jadi goreng.”

“Napak tilas kana waktos anu tos kasorang, pikeun nyiar pibekeleun dina waktos nu bakal kasorang.”

“Susah ekeur senang bakal.”

“Singhoreng anu osok megatkeun kana kanikmatan dunya teh maot, matak kade sing inget kana maot.”

Sakitu heula kata kata mutiara bahasa sunda kahirupan dina danget ayeuna, mugia tiasa maparin manfaat ku macana. Wilujeung ngarenghap kalayan disarengan ku rohmat ti mantenna…